Great Black-backed Gull eating Herring Gull IMG_3895-SharpenAI-Motion

Turkey Vulture eating dead Herring Gull pv IMG_3887-SharpenAI-Motion
Im Great Black-gull Turkey Vulture PS IMG_3894