Turkey Vulture eating dead Herring Gull pv IMG_3887-SharpenAI-Motion

Carter Whitman Portsmouth Island
Great Black-backed Gull eating Herring Gull IMG_3895-SharpenAI-Motion